attention

Op 30 mei 2005 werd in Leuven eloV boven de doopvont gehouden: een project dat opgericht was om de Vlaamse scholen op weg te zetten naar het e-leren. Nu deze opdracht zowat zijn doel bereikt heeft, wordt op 31 augustus 2014 een einde gesteld aan eloV. Een verhaal van bijna 10 jaar wordt hiermee afgerond maar zal zeker zijn sporen nalaten in het Vlaamse onderwijslandschap.

Met eloV heeft het VVKSO in samenwerking met de KU Leuven een bijzonder krachtig en innovatief project voor e-leren gelanceerd. Veel scholen hebben gebruik gemaakt van de uitgebreide mogelijkheden van eloV en hebben zo het pad geëffend om het e-leren in Vlaanderen op de kaart te zetten. Het ontdekken van de kracht van het e-leren gebeurde met vallen en opstaan. Het pionierswerk dat hier verricht werd door de scholen en individuele leraars zal niet verloren gaan, maar ongetwijfeld zijn weg vinden bij het gebruik van andere platformen.

Het is met veel pijn in het hart dat afscheid genomen wordt van de Toledo ondersteuning, van Blackboard en van eloV. Maar te zware financiële kosten hebben het VVKSO genoodzaakt aan eloV een einde te stellen.

Bij dit afscheid wil het VVKSO iedereen danken die meegewerkt heeft aan het eloV-project gedurende al die jaren: de vele eloV-beheerders in de scholen zonder wie het werken met een e-leerplatform totaal onmogelijk was, de collega’s van het VVKSO die voor de ondersteuning hebben gezorgd, de verantwoordelijken binnen het VVKSO en de KU Leuven die de ondersteuning mogelijk maakten en niet in het minst de collega’s van Toledo die zorgden voor een bijzonder professionele technische en logistieke ondersteuning.